پینترست یا اینستاگرام

آیا بهتر است شما تبلیغات تصویری تان را در پینترست منتشر کنید یا اینستاگرام؟ پینترست و اینستاگرام دو شبکه ی اجتماعی بر پایه ی به اشتراک گذاشتن مضامین تصویری هستند، که هر کدام از این شبکه ها ویژگی های بارز خودشان را دارا هستند. بنابراین ما مضامین تصویری خودمان را در کدام یک از این […]

عضویت در اینستاگرام

عضویت در اینستاگرام و فواید آن امروزه اینستاگرام به قدری بزرگ شده است که اگر عضو آن نباشید کژکاری حرفه ای در روابط عمومیتان محسوب می شود. زمان آن رسیده است که به طور جدی در اینستاگرام پست بگذارید اما قبل انجام این کار باید بدانید که اینستاگرام مکانی خاص برای مضامین خاص است.  آمار […]